Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Poznávat svět nás baví – cizinci v našem městě

Škola: SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 2352

Děti během školního projektu poznávaly svět díky cizincům, kteří žijí v jejich městě. Žáci srovnávali kultury různých národností, věnovali se i specifikům českém kultury a při prožitkových hodinách se školním psychologem se věnovali také sami sobě – vytvářeli si rodinný erb. Žáci se setkali s různými migranty, navštívili závod Marlenka, kde se vyrábí světoznámý dezert podle staroarménských receptur. Díky osobním setkáním žáci pochopili, jak se cizinci můžou začlenit do české společnosti a jaký může být jejich přínos pro hostitelskou zemi, celý projekt jim také pomohl uvědomit si vlastní místo ve světě a ve společnosti.

Zpět