Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Na jedné lodi

Škola: ZŠ Příbor, Jičínská 486

Žáci a učitelé na ZŠ Příbor se rozhodně nebojí kontroverzních témat jako jsou uprchlíci a migrace. Zabývali se aktuálními tématy - lidskými právy, evropskými hodnotami, migrací a jejími příčinami i důsledky, extremismem, terorismem nebo současnou situací v Sýrii. Děti na besedách diskutovali s cizinci žijícími v Česku, srovnávali také vlastní život se situací svých vrstevníků v Sýrii. V závěrečných dotaznících řada žáků uvedla, že  díky projektu přehodnotili své názory na migraci, nepohlížejí na ni už tak černobíle a jsou i obezřetnější k mediální manipulaci a zkreslování faktů týkajících se migrace.

Zpět