Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Pojďme žít společně

Škola: ZŠ Čeladná

Ve školním projektu se žáci zaměřili na problematiku ochrany přírody a její důležitost pro život člověka na zemi. Žáci sdíleli vlastní zážitky a zkušenosti s tím, jak jejich činnost a její dopady můžou ovlivňovat životy zvířat a rostlin, a uspořádali také výstavu vlastních výtvarných prací spojenou s dobročinnou sbírkou. Její výtěžek byl určen pro Záchranou stanici Bartošice, které předali nejen finance, ale také živého ježka k záchraně. Děti pak nadšeně vyprávěly o svých zážitcích a předávaly informace o ochraně přírody rodičům.

Zpět