Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

EKO STOPA

Škola: ZŠ Opava, Vrchní

Víte, jaká je vaše ekostopa? Děti se ZŠ Opava už tu svoji znají. V rámci školního projektu, v němž se zaměřili na téma životního prostředí, si spočítali, jaká je ekostopa jednotlivých žáků, třídy i celé školy. Věnovali se dopadům výroby mobilů, oblečení, tématu vytápění a spotřeby elektřiny v domácnosti nebo správnému třídění odpadů.

Žáci šestého ročníku se vydali po dendrologické stezce opavskými parky, sedmý ročník strávil dopoledne v Arboretu Nový Dvůr, žáci osmých a devátých tříd si připravili v rámci projektu program pro žáky 2. až 5. ročníků, kteří si tak vyzkoušeli správnou recyklaci, změřili spotřebu vody nebo si zahráli hru „Co hodím do kamen“. Také si vyzkoušeli recyklaci v praxi – společnými silami zvládli vyrobit posezení na školní dvůr z použitých euro palet a zasadit strom.

Žáci si díky všemu, co si během měsíčního projektu vyzkoušeli, dokáží spojit věci z výuky s každodenním životem a ochranou přírody, ať už jde o třídění odpadu nebo šetřením energiemi. Zatímco před projektem 88% žáků uvedlo, že o tématu ekostopy neví nic nebo jen málo, po jeho skončení téměř měly téměř dvě třetiny žáků střední nebo větší znalost tématu.

Zpět