Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Jak mohu udělat za světa lepší místo?

Škola: SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 2352

Odpověď na tuto otázku hledali žáci na SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek. Paleta témat, kterými se ve svém školním projektu věnovali, byla široká – od udržitelného rozvoje a globalizace až po lidská práva a řešení konfliktů. Žáci k tématu sledovali dokumenty, četli články, pracovali ve výuce s pracovními listy. Návštěva planetária v Ostravě vtáhla žáky do problému ohrožení života lidí na planetě.

Projekt vyvrcholil společnou prezentací a reflexí jednotlivých žákovských týmů v aule školy. Nejmladší žáci ostatním představili problémy obyvatel vesnice skrze smyšlený příběh „Obr od Bodláčí hory“, ti starší se věnovali problému plýtvání potravinami, hladu nebo znečištění ovzduší a ti nejstarší v dramatizaci představili problém palmového oleje a deštných pralesů.

Zpět