Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Veletrh pomoci

Škola: ZŠ Opava, Šrámkova 4

Projekt s názvem VELETRH POMOCI, se pomocí potřebným:

-        Kamarádům v Africe 

-        Nemocným dětem  

-        Zvířatům v útulku  

-        Seniorům  

-        Kamarádům v nesnadné životní situaci (Dětské centrum Čtyřlístek)  

-        Potravinová pomoc  

-        Témata GRV, beseda, filmy jeden svět

 

Všem těmto aktivitám se dlouhodobě věnujeme v rámci výuky, na projektových dnech a na školních akcích. Žáci 8. ročníku psali dopisy Julianovi, dopisy byly poslány do Ugandy. Žáci 4. ročníku vyráběli výrobky pro Keňu-  pomůcky do výuky, které  poslali do školy v Keni. Žáci 1. ročníku měli charitativní stánek – prodej předmětů Fond Sidus a kreslili obrázky pro nemocné děti.

Další třídy uspořádaly sbírky psích dobrot a  kreslily obrázky na výstavu do Psího útulku. Žáci 7. ročníku společně pracovali na PC se seniory, upozornili je na nebezpečí kyberprostoru. Dalšími aktivitami byla  nabídka pomoci dětem z centra Čtyřlístek, četba pohádky, potravinová sbírka ve spolupráci s Magistrátem (o této akci vyšel článek v místním tisku).

Zpět