Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Škola základ života

Škola: ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701

Škola se snažila propojit děti, které vyrůstají bez rodiny v Česku a v Tibetu. O dětech v pěstounských rodinách dětem vyprávěly pracovnice neziskové organizace Polárka, žáci slyšeli o konkrétních případech dětí, které nevyrůstají v rodině a vyzkoušeli si, jaké to je, když dítě o vše přijde. V průběhu projektového dne žáci druhého stupně shlédli krátké dokumenty o dětech, které musely opustit své domovy a nacházejí útočiště v tibetských klášterech. Poté si interaktivní formou vyrobili upomínkové věci a ve skupinách vypracovali seznam toho, co by si s sebou na takovou cestu vzali oni. Zakončením projektu byl sportovní den, během něhož žáci vybírali peníze, kterými poté podpořili tibetský klášter.

Zpět