Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Projekt Partnerství

Škola: ZŠ Opava, Šrámkova 4

Do projektu se zapojili žáci 5. a 7. ročníku. Během workshopů vyráběli pro konkrétní školu v Keni učební pomůcky a připravovali dopisy. V projektových hodinách pracovali s pracovními listy a diskutovali na téma migrace - hledali příčiny a důsledky chudoby a migrace v Africe a zamýšleli se nad řešením. Na vernisáži prezentující projekt předali žáci seniorům zapojeným do projektu lavičku. Do projektu byli zapojeni jako hosté nejen senioři, ale i zástupci magistrátu v rolích garantů a účastnila se i média. Žáci díky zapojení do projektu chtějí dále pomáhat, vymýšlejí nové nápady, jak pokračovat, věnují se charitě.

Zpět