Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Den bez ropy

Škola: ZŠ Mořkov

Žáci 8. třídy si připravili 5 stanovišť pro žáky mladších ročníků. Pro každou skupinu připravili aktivity a doprovázeli děti při přesunech na další stanoviště. Heslem bylo „Omezuj, používej znovu, recykluj“. Žáci i učitelé se zamýšleli nad tím, jak věc, kterou nepotřebujeme, ale je funkční, co nejlépe využít. Ve třídách jsou umístěny tašky pro třídění odpadů, žáci zpracovávají statistiku počtu dětí, které se vozí do školy a ze školy. O přestávkách žáci kontrolují, zda se zbytečně nesvítí, neteče voda na toaletách. Akce se vydařila, žáci si mohli vyzkoušet práci s dětmi a roli učitele a učitelé měli možnost poznat žáky v jiné roli, netradičně zpestřit výuku k důležitému globálnímu problému, vznikla nová kamarádství. Akce přispěla k posílení zdravého sebevědomí a odpovědnosti žáků.

Zpět