Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Svět na talíři

Škola: ZŠ Opava, Vrchní 19

K uvědomění si, že žijeme v oblasti, kde řešíme otázky „Co budeme jíst“ a „Co nám chutná?“ a neřešíme „Budu mít vůbec nějaké jídlo?“ došli žáci přes široké spektrum aktivit. V jednotlivých třídách probíhaly rozdílné dílny na témata Potravinová pyramida, Rýže, Hlad, Přístup k potravinám ve světě a Plýtvání. Starší žáci si připravili aktivity pro mladší žáky - sestavovali potravinové pyramidy, odpovídali na kvízové dotazy, vyplnili anketu, připravili si zdravou svačinku, sestavili návrh řešení situace. Vytvořili plakát popisující jak konkrétně může každý přispět k řešení problematiky výživy. Všichni žáci se zapojili do výtvarné soutěže „Hlad je i náš problém“.  Žáci druhého stupně se zúčastnili besedy o životním stylu v zahraničí – v Brazílii a v Austrálii se dvěma zahraničními studenty. Rodiče a žáci se zapojili do Národní potravinové sbírky, která byla následně rozdělena sociálně slabým rodinám z Opavska. Projekt dovedl učitele i žáky k uvědomění si závažnosti nerovnoměrného přístupu k potravinám a k vodě, významu solidarity a práce pro druhé.

Zpět