Konference - hosté

Jason Buckley

Je bývalým učitelem, posledních deset let se naplno zabývá Filozofií pro děti (P4C), jež skrze pohybové aktivity a otázky, na které neexistuje jednoznačná odpověď, poskytuje dětem prostor pro rozvoj samostatného myšlení a aktivní zapojení. O své poznatky se dělí i na mezinárodní úrovni, účastní se workshopů, školení a konferencí a také vydává bulletin se zásobou nápadů, jak P4C rozvíjet (https://www.thephilosophyman.com).

Mezi jeho další činnosti paří řízení Outsparku, organizace zajišťující venkovní učení a organizace GIFT, která se zabývající speciální výukou pro mimořádně nadané žáky. Jason bydlí na hausbótu v Cambridge a je nadšeným horským turistou a jeskyňářem a těší se na objevování podzemí v Ostravě. 


Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, poté pracoval pět let v Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislavě a v Nitře. V květnu 1990 se vrátil zpět na Univerzitu Palackého. Profesně se orientuje na globální environmentální problémy, udržitelný rozvoj a studia možných budoucností (foresight). Založil studijní obor "Mezinárodní rozvojová studia". Od roku 2007 je vedoucím Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP. Od roku 1998 je členem Řídící rady Millennium Project (Washington, D.C.), od roku 2008 předsedou České asociace Římského klubu.

Díky svému profesnímu zaměření na globální problémy životního prostředí měl možnost navštívit přes 80 zemí pěti kontinentů a napsal řadu odborných i populárně-naučných knih. Ty jsou dostupné na jeho osobní webové stránce: www.pavelnovacek.eu. Pochází z Vysočiny, nyní žije s rodinou v Samotíškách u Olomouce.
 


Mgr. Kateřina Lerchová, Ph.D.

Vystudovala historii a psychologii na FF UP Olomouc. Deset let působila na Katedře historie FF UP, dnes pracuje jako školní psycholog na ZŠ Horka nad Moravou a vede soukromou dětskou psychoterapeutickou praxi. Zabývá se montessori pedagogikou a sociálně-emočním učením dětí na školách (www.spolekspas.cz).

Ve škole pracuje s žáky metodou „druhého kroku“ na posílení emočních kompetencích každého žáka a také na posílení jejich sociálně-společenských kompetencí, např. zapojením starších žáků do projektů na škole.  


PaedDr. Markéta Pastorová

Odborná pracovnice Národního ústavu pro vzdělávání; dlouhodobě se zabývá tvorbou kurikulárních dokumentů, garantuje vzdělávací oblast umění a kultura a průřezová témata. Je autorkou vzdělávacích obsahů, odborných a metodických statí, je členkou odborných rad a komisí.


Mgr. Zbyněk Machetanz

Učitel, třináctým rokem působí na Základní škole Příbor, Jičínská. Třetím rokem zde s kolegy Radkem a Michaelou Eliášovými koordinuje Projekt Global Schools. Ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy zajišťuje projekt Adopce na dálku. Pracuje s prvostupňovými žáky a vyučuje hudební výchovu na druhém stupni. Pět let vede zájmový útvar Školní kapela.


Daniel Franc

Gglobal program manager ve společnosti Google, vede mezinárodní tým, jenž rozvíjí v současnosti globálně největší program komunitního vzdělávání v IT, který před 11 lety spoluvytvořil v ČR. V minulosti založil  několik technologických projektů v USA a u nás, coby dlouholetý konzultant firemní spolupráce také pracoval s desítkami společností od korporací až po začínající startupy a zabýval se aktivně i vzděláváním - působil jako zážitkový pedagog, podílel se na rozjezdu RVP.CZ a zakládal globální učitelskou komunitu Google Educators Group. Kus života strávil v USA, Austrálii a JAR a pracoval v desítkách dalších zemích. Základnu má v Praze, ale významnou část svého času tráví i nadále ve světě.  


Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D.

Od roku 2015 působí na pozici výkonného ředitele celosvětového vzdělávacího programu a nadace The Duke of Edinburgh´s International Award (Mezinárodní cena vévody v Edinburghu) v České republice, která se zaměřuje na osobnostní rozvoj žáků a studentů ve věku 14-24 let. Předtím pracoval téměř 6 let na pozici akademického ředitele v největší vzdělávací skupině v České republice Edua Group, kde vedl mezinárodní tým více jak 500 učitelů, lektorů, trenérů, školitelů a metodiků. Je držitelem Ceny Václava Konigsmarka a byl nominován na Cenu Jana Palacha. Působí v odborných komisích Nadace 02 Smartup a TOP odpovědná firma Byznysu pro společnost. Je členem školské rady ZŠ TGM Praha 7. Aktivně se věnuje tématu leadershipu, koučingu, mentoringu, neformálnímu vzdělávání a moderní trendům ve vzdělávání mládeže a dospělých.