Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Afrika očima čeladenského čápa

Škola: ZŠ Čeladná

Projekt, do kterého se zapojila celá škola, se zaměřil hlavně na lidská práva, solidaritu, vzájemnou propojenost a partnerství. Jeho cílem bylo představit žákům Afriku z různých úhlů pohledu. Děti zjišťovaly informace z internetu, encyklopedií, kreslily mapy a obrázky s africkými motivy, zpívaly africké písničky, četly i psaly pohádky či vařily africká jídla. Projekt se setkal s nadšeným zájmem a zapojením jak ze strany žáků, tak učitelů. „Překvapilo mě zapojení žáků i pedagogů napříč celou školou a také zvídavé dotazy žáků třeba na téma africké nemoci,“ říká paní učitelka Jana Bártová z 2. stupně.

Velký úspěch měly besedy – od Romana Posoldy se děti dozvěděly, proč jsou v Gambii potřeba kola, pan Kamara ze Senegalu žáky naučil některé fráze z jazyka wolof a oni ho na oplátku učili česky. Žáci uspořádali peněžní sbírku a její výtěžek předali zástupkyni organizace Kola pro Afriku. Na závěr všichni společně vytvořili školní kalendář nazvaný Afrika očima čeladenského čápa, ve kterém představili nejlepší práce, zážitky a dojmy z celého projektu. Ani po skončení projektu se škola s Afrikou nerozloučila – žáci se pustili do organizace sbírky použitých kol, které poputují do Afriky.

Zpět