Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Pomáháme

Škola: ZŠ Opava, Vrchní 19

Hlavní filosofií školy je budování vhodného sociálního klimatu ve škole tak, aby se každé dítě ve škole cítilo dobře, bezpečně a mělo tak dobré podmínky pro rozvoj svých schopností a dovedností. Se stejným záměrem jsme vstupovali i do projektu Global School. Tématem našeho posledního projektu, byla vzájemná pomoc a solidarita s lidmi, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích, ochota přispět ke zlepšení této situace a zejména nezůstat lhostejnými.

Tentokrát jsme se zaměřili více na nejbližší okolí, děti sami přišly s návrhy aktivit. Časově jsme projekt směřovali na období adventu, kdy si všichni ještě více uvědomujeme potřebu pomáhat. A možná i proto jsme stejnými slovy projekt nazvali „ Pomáháme“.

Jednotlivé aktivity jsme zahájili už v listopadu a pokračovali jsme až do poloviny ledna. Zapojily se děti prvního a druhého stupně. Děti nižšího stupně vyráběly dárečky, připravily si kulturní představení, se kterým navštívily malé pacienty ve Slezské nemocnici, vystupovaly na koncertu v rámci projektového dne.

Pěvecký soubor potěšit obyvatele Domova důchodců, jako dárečky přinesly balíčky s perníčky, které napekli jejich spolužáci v rámci pracovního vyučování. Děti přišly s dobrým pocitem, zazpívaly si spolu se seniory, povyprávěly s nimi a udělaly jim velkou radost.

Vyvrcholením byl projektový den 21. 12., nazvaný Předvánoční naladění. Pro rodiče a přátele školy bylo uspořádáno kulturní vystoupení v kostele sv. Václava. Program byl sestaven z hudebních, tanečních vystoupení. O závěr se postarali členové dramatického kroužku, kteří zahráli vlastní divadelní hru Vánoční kouzlo, jejíž děj byl o pomoci, mezilidských vztazích i kulturních rozdílech. Celý sváteční podvečer zakončil Jarmark v prostorech naší školy. Projektového dne se zúčastnilo přes 600 lidí, finanční dary, které byly z akce získány, byly použity na konto Dobrého anděla a na zakoupení vybavení pro dětské oddělení Slezské nemocnice ke zpříjemnění pobytu dětských pacientů.

V rámci hodin, zejména OV, Z, v tomto období proběhly hodiny s aktivitami zaměřenými na humanitární a rozvojovou pomoc, děti vyhledaly světové, české a místní organizace a hnutí, která pomáhají, vytvořily plakáty a seznámily ostatní s jejich činností. Sedmé třídy, v rámci výuky o Africe vyzkoušely v aktivitě s fazolemi pocity obyvatel Afriky, kteří jsou i v dnešní době pod vlivem neokolonizátorů. Také si položily skoro hamletovskou otázku Mít či nemít. V osmém ročníku si zahrály hru na bankéře, které vzbudila velké „vášně“. Do devátých tříd přišla na besedu pracovnice Charity Opava. Byly použity materiály získané v projektu Global school  např. Dáša a Bohouš – Šance pro rozvoj, Příčiny a důsledky, Jak víme, že to funguje.

Zpět