Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Volba je na Tobě

Škola: ZŠ Mořkov

Projekt prolíná celým školním rokem. Část žáků se na konci listopadu zúčastnila exkurze do Pohankového mlýna ve Frenštátě pod Radhoštěm a na Kozí farmu v Rožnově pod Radhoštěm. Žáci 6. třídy založili v místní knihovně Semínkovnu a pečlivě se o ni starají. Připravují kalendář sezónních potravin a kuchařku s recepty z regionálních potravin (na webu školy bude zveřejněna v polovině května).

Dne 16. 11. 2017 proběhl projektový den, do kterého byli zapojeni všichni žáci 2.- 9. třídy. Byli rozděleni losem na 8 skupin – 4 na každém stupni. Během dopoledne prošli ve skupinách 4 stanoviště, na každém strávili 1 vyučovací hodinu.

Témata stanovišť: zvlášť pro 1. a  2. stupeň:

1. Supermarket a nakupování (debata o nakupování v supermarketech, srovnání výhod x nevýhod existence a nakupování v supermarketech - „kavárna svět“)

2. Dovoz potravin (práce s mapou světa a obaly od různých potravinových výrobků, které žáci v předstihu nosili do školy – přiřazování jednotlivých obalů k zemím původu, pojmy „potravinové kilometry“, „uhlíková stopa“)

3. Sezónní ovoce a zelenina, regionální potraviny (pojmy „regionální“ a „sezónní potraviny“, diskuse o negativech dovozu potravin a přínosech konzumace sezónních potravin, rozdělení různých druhů potravin – reálné vzorky – do 2 skupin: PĚSTUJE SE/ NEPĚSTUJE SE V ČR)

4. Káva, čaj (zajímavosti o pěstování kávy/ čaje, ochutnávka a přiřazování vzorků čajů – bylinkové čaje, černý čaj)

Po projektovém dni proběhl i tradiční předvánoční jarmark, na který žáci 6. třídy připravili pohankové cukroví a recepty s informacemi o pohance. V rámci pracovních činností žáci vypěstují pohanku, řeřichu a bylinky na čaj.

Zpět