Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Na jedné lodi

Škola: ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701

V Bílovci se zabývali tématem vzdělávání. Žáci zkoumali a srovnávali systémy školství v různých zemích světa - od Spojených států přes Egypt, Indii, Kamerun a Čínu až po Českou republiku. Zjišťovali, jaké jsou mezi nimi rozdíly, jaké mají výhody i nevýhody, a vzájemně hodnotili, kde je vzdělávací systém podle nich nejlepší a kde naopak školy fungují tak, jak by si sami nedovedli představit. Žáci si díky tomu uvědomili, jak velké rozdíly panují v přístupu dětí ke vzdělání v různých částech světa a že možnost chodit do školy není všude samozřejmostí. 

Zpět