Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Otec vlasti a Evropa

Škola: ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec

Cíle projektu bylo poukázat na odlišnosti ve způsobu života, vzdělání, bohatství a chudobě v minulosti a dnes, u nás i Evropě a seznámili žáky s novými informacemi týkající se způsobu života obyvatel Evropy, Čechů a místních lidí. Učitelé spolupracovali na vytváření projektu, ve kterém sami vedli dílny. Žáci spolupracovali v týmech napříč třídami a ročníky a plnili úkoly, sbírali body za jednotlivé dílny, zaměřené jak historicko-geograficko-politicky, tak výtvarně i na cizí jazyky - např. porovnání historické a aktuální politické mapu Evropy, výtvarná dílna – společné překreslení portrétu, stavba „hladové zdi“ z vyhledaných informací o HDP, gramotnosti, nezaměstnanosti, pomoci potřebným. Žáci tak získali nové informace a dovednosti, spolu s učiteli pak všichni získali nové informace a dozvěděli se zajímavosti z přednášky cestovatele, který jim vyprávěl o Evropě.

Zpět