Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Cílová stanice Evropa

Škola: ZŠ Logopedická, Ostrava

Cílem projektu bylo, aby si žáci 7. – 9. tříd pod vedením učitelů vybudovali co nejvíce objektivní a nestranný názor na současnou situaci týkající se migrace do evropských zemí.

Před projektovým dnes vyplňovali žáci dotazník, který zmapoval jejich názory a postoje a absolvovali workshop s Dr. Horákovou z Ostravské univerzity. V rámci projektového dne žáci zpracovávali ve skupinách téma z pohledu obhájců, kritiků a historiků. Následovala závěrečná sdílení výsledků hledání, jejich prezentace a společná debata nad tématem. Žáci akci hodnotili jako smysluplnou a zajímavou, dostali příležitost k diskusi, vyslovení vlastních názorů, poznali názory ostatních. Učitelé měli prostor poznat názory žáků a více se věnovat tématu ve srovnání s běžnou výukou. Projekt byl velmi pozitivně přijat a v budoucnu by škola zvážila zapojení většího množství žáků.

Zpět