Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Světová náboženství

Škola: ZŠ Melč

Žáci VIII. A a IX. A pod vedením učitelů ve vybraných předmětech souvisejících s tématem a vytvářenými materiály zpracovávali jedno z hlavních světových náboženství – křesťanství, islám, judaismus, buddhismus, hinduismus. Nejdříve získávali informace z internetu a literatury, následovalo zpracování prezentací o jednotlivých náboženstvích a tvorba úkolů pro doplňkové aktivity. Následně proběhl projektový den, v rámci kterého pak jednotlivé skupiny prezentovaly své náboženství – dopoledne pro žáky školy od 3. do 7. ročníku, odpoledne pak veřejnosti.  Žáci i jejich rodiče měli možnost se prostřednictvím prezentací a dalších materiálů jako např. pexesa, puzzle a kvízy více seznámit se současnými světovými náboženstvími a jejich propojeností se současným děním ve světě, dostali příležitost předvést mezi sebou i na veřejnosti své schopnosti.

Zpět