Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Uchovejme zdroje i pro budoucí generace

Škola: Základní a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska

Voda a energie – to byla hlavní témata, kterými se na ZŠ Košařiska zabývali. Cílem projektu bylo, aby si žáci uvědomili, jak nezbytná je voda a energie pro náš život a proč je nutné jimi šetřit, i to, jak to s vodními zdroji a zásobování elektřinou vypadá v dalších zemích, zejména v těch rozvojových.

Žáci diskutovali o tématech, která se jich týkají – jaké elektrospotřebiče mají v domácnosti, jak lze šetřit energií, navštívili také vodní elektrárnu a podívali se, jak funguje domácnost využívající solární energii. Poznali tak, jaké jsou alternativy, jakými způsoby se dá energií a vodou šetřit a uvědomili si, jak důležité je šetrné využívání těchto zdrojů.

Zpět