Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

Upchlík je hlavně člověk

Škola: ZŠ a MŠ Jindřichov

Cílem projektu bylo přiblížit žákům současnou migrační krizi. Děti zjišťovaly důvody migrace - proč lidé opouští své domovy, co je k tomu nutí, ze kterých zemí utíkají a jaké jsou rozdíly mezi migrantem a uprchlíkem. Sledovali příběhy uprchlíků a vyzkoušeli si také aktivity jako třeba 5 věcí, které bych si vzal, kdybych musel náhle a na neurčitou dobu opustit domov. Další aktivitou bylo psaní dopisů postavám z filmových dokumentů o emigraci – z jejich dopisů byla zřejmá velká empatie a pochopení uprchlíků, kterou děti díky projektu získaly.

Zpět