Projekty realizované zapojenými školami v letech 2015-2017

2016

Víme, co jíme

Škola: ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701

Žáci se tématu věnovali na dvou úrovních – lokální i globální. Na světové úrovni jde hlavně o plýtvání s potravinami a jejich produkci, na lokální úrovni se žáci a díky nim...

Končím s konzumem, utrácím s rozumem

Škola: ZŠ Příbor, Jičínská 486

Na ZŠ Příbor skončili s konzumem a utrácí s rozumem. Právě na oblast spotřeby se totiž zaměřili ve svém školním projektu. Každá třída si vybrala téma, které jí bylo nejbližší....

Jak mohu udělat za světa lepší místo?

Škola: SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 2352

Odpověď na tuto otázku hledali žáci na SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek. Paleta témat, kterými se ve svém školním projektu věnovali, byla široká – od udržitelného rozvoje a globalizace...

Stop palmovému oleji

Škola: ZŠ a MŠ Jindřichov

V Jindřichově se ve školním projektu soustředili hlavně na životní prostředí. Žáci napříč téměř všemi ročníky se o téma zajímali celý měsíc, každá třída se zaměřila...

EKO STOPA

Škola: ZŠ Opava, Vrchní

Víte, jaká je vaše ekostopa? Děti se ZŠ Opava už tu svoji znají. V rámci školního projektu, v němž se zaměřili na téma životního prostředí, si spočítali, jaká je ekostopa...

Afrika očima čeladenského čápa

Škola: ZŠ Čeladná

Projekt, do kterého se zapojila celá škola, se zaměřil hlavně na lidská práva, solidaritu, vzájemnou propojenost a partnerství. Jeho cílem bylo představit žákům Afriku z různých...

Chytře s jídlem, aneb jak neplýtvat a zdravě jíst

Škola: Základní a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska

Učitelé se s žáky zabývali oblastí zdravé výživy a problémem plýtvání potravin. Z dokumentu z Popelnice do lednice zjistili, jakým způsobem a v jakém množství lidé...

2015

Pojďme žít společně

Škola: ZŠ Čeladná

Ve školním projektu se žáci zaměřili na problematiku ochrany přírody a její důležitost pro život člověka na zemi. Žáci sdíleli vlastní zážitky a zkušenosti s tím, jak jejich...

Na jedné lodi

Škola: ZŠ Příbor, Jičínská 486

Žáci a učitelé na ZŠ Příbor se rozhodně nebojí kontroverzních témat jako jsou uprchlíci a migrace. Zabývali se aktuálními tématy - lidskými právy, evropskými hodnotami, migrací a jejími...

Poznávat svět nás baví – cizinci v našem městě

Škola: SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 2352

Děti během školního projektu poznávaly svět díky cizincům, kteří žijí v jejich městě. Žáci srovnávali kultury různých národností, věnovali se i specifikům českém kultury...

Upchlík je hlavně člověk

Škola: ZŠ a MŠ Jindřichov

Cílem projektu bylo přiblížit žákům současnou migrační krizi. Děti zjišťovaly důvody migrace - proč lidé opouští své domovy, co je k tomu nutí, ze kterých zemí utíkají a jaké...

Uchovejme zdroje i pro budoucí generace

Škola: Základní a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska

Voda a energie – to byla hlavní témata, kterými se na ZŠ Košařiska zabývali. Cílem projektu bylo, aby si žáci uvědomili, jak nezbytná je voda a energie pro náš život a proč je nutné...

Světová náboženství

Škola: ZŠ Melč

Žáci VIII. A a IX. A pod vedením učitelů ve vybraných předmětech souvisejících s tématem a vytvářenými materiály zpracovávali jedno z hlavních světových náboženství –...

Cílová stanice Evropa

Škola: ZŠ Logopedická, Ostrava

Cílem projektu bylo, aby si žáci 7. – 9. tříd pod vedením učitelů vybudovali co nejvíce objektivní a nestranný názor na současnou situaci týkající se migrace do evropských zemí....

Otec vlasti a Evropa

Škola: ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec

Cíle projektu bylo poukázat na odlišnosti ve způsobu života, vzdělání, bohatství a chudobě v minulosti a dnes, u nás i Evropě a seznámili žáky s novými informacemi týkající...

Svět na talíři

Škola: ZŠ Opava, Vrchní 19

K uvědomění si, že žijeme v oblasti, kde řešíme otázky „Co budeme jíst“ a „Co nám chutná?“ a neřešíme „Budu mít vůbec nějaké jídlo?“ došli...

Den bez ropy

Škola: ZŠ Mořkov

Žáci 8. třídy si připravili 5 stanovišť pro žáky mladších ročníků. Pro každou skupinu připravili aktivity a doprovázeli děti při přesunech na další stanoviště. Heslem bylo „Omezuj,...

Na jedné lodi

Škola: ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701

V Bílovci se zabývali tématem vzdělávání. Žáci zkoumali a srovnávali systémy školství v různých zemích světa - od Spojených států přes Egypt, Indii, Kamerun a Čínu až...

Projekt Partnerství

Škola: ZŠ Opava, Šrámkova 4

Do projektu se zapojili žáci 5. a 7. ročníku. Během workshopů vyráběli pro konkrétní školu v Keni učební pomůcky a připravovali dopisy. V projektových hodinách pracovali s pracovními...